Du Lịch Trung Quốc

THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂUThời gian 5 Ngày 4 Đêm Giá từ: 15.990.000

Khởi hành : Hồ Chí Minh

Ngày 11, 18, 25/12

Xem chi tiết >>

THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU – BẮC KINHThời gian 6 Ngày 5 Đêm Giá từ: 15.990.000

Khởi hành : Hồ Chí Minh

Ngày 12, 26/12 | 13, 27/02 | 12, 16/03

Xem chi tiết >>

BẮC KINH – VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH (CA)Thời gian 4 Ngày 3 Đêm Giá từ: 16.990.000

Khởi hành : Hồ Chí Minh

Ngày 26, 27/01

Xem chi tiết >>

BẮC KINH – THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂUThời gian 6 Ngày 6 Đêm Giá từ: 15.990.000

Khởi hành : Hồ Chí Minh

Ngày 07, 14/12

Xem chi tiết >>

TRƯƠNG GIA GIỚI – THÀNH CỔ PHƯỢNG – ĐỒNG NHÂN


Thời gian 5 Ngày 4 Đêm Giá từ: 13.990.000

Khởi hành : Hồ Chí Minh

Ngày 08, 15, 22/12

Xem chi tiết >>

TRƯƠNG GIA GIỚI – THÀNH CỔ PHƯỢNG HOÀNG – PHÙ
DUNG TRẤN


Thời gian 5 Ngày 4 Đêm Giá từ: 13.990.000

Khởi hành : Hồ Chí Minh

Ngày 08, 15, 22, 29/12 | 05, 12, 19, 26/01 | 02, 09, 16, 23/02 | 01, 08, 15, 22, 29/03

Xem chi tiết >>

TRƯƠNG GIA GIỚI – THÀNH CỔ PHƯỢNG HOÀNGThời gian 4 Ngày 3 Đêm Giá từ: 12.990.000

Khởi hành : Hồ Chí Minh

Ngày 05, 12, 19, 26/12 | 02, 09, 16, 23, 30/01 | 06, 13, 20, 27/02

Xem chi tiết >>

TRÙNG KHÁNH – ĐẠI TÚC – KIM PHẬT SƠNThời gian 4 Ngày 4 Đêm Giá từ: 9.990.000

Khởi hành : Hồ Chí Minh

Ngày 05/12 | 02/01 | 06/02 | 05/03

Xem chi tiết >>