Du Lịch Trung Quốc

THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – HOÀNH ĐIỂMThời gian 5 Ngày 4 Đêm Giá từ: 12.690.000

Khởi hành : Hồ Chí Minh

Ngày 19, 26/02 | 11, 25/03

Xem chi tiết >>

THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU – BẮC KINHThời gian 6 Ngày 5 Đêm Giá từ: 15.990.000

Khởi hành : Hồ Chí Minh

Ngày 13, 27/02 | 12, 16/03

Xem chi tiết >>

BẮC KINH – VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH (CA)Thời gian 4 Ngày 3 Đêm Giá từ: 16.990.000

Khởi hành : Hồ Chí Minh

Ngày 26, 27/01

Xem chi tiết >>

BẮC KINH – THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂUThời gian 7 Ngày 6 Đêm Giá từ: 16.990.000

Khởi hành : Hồ Chí Minh

Ngày 02, 16, 28/02 | 13, 18/03

Xem chi tiết >>

TRƯƠNG GIA GIỚI – THÀNH CỔ PHƯỢNG HOÀNG – PHÙ
DUNG TRẤN


Thời gian 5 Ngày 4 Đêm