Du Lịch Trung Quốc

THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – HOÀNH ĐIỂMThời gian 5 Ngày 4 Đêm Giá từ: 12.690.000

Khởi hành : Hồ Chí Minh

Ngày 23/10

Xem chi tiết >>

THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU – BẮC KINHThời gian 6 Ngày 6 Đêm Giá từ: 15.990.000

Khởi hành : Hồ Chí Minh

Ngày 31/10

Xem chi tiết >>

THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU – BẮC KINHThời gian 6 Ngày 5 Đêm Giá từ: 16.390.000

Khởi hành : Hồ Chí Minh

Ngày 01, 14, 28/11 | 12, 26/12 | 13, 27/02 | 12, 16/03

Xem chi tiết >>

BẮC KINH – VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH (CA)Thời gian 4 Ngày 3 Đêm Giá từ: 10.990.000

Khởi hành : Hồ Chí Minh

Ngày 02/11

Xem chi tiết >>

BẮC KINH – THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂUThời gian 6 Ngày 6 Đêm Giá từ: 15.990.000

Khởi hành : Hồ Chí Minh

Ngày 22/10 | 05, 12/11 | 07, 14/12

Xem chi tiết >>

TRƯƠNG GIA GIỚI – THÀNH CỔ PHƯỢNG – ĐỒNG NHÂN


Thời gian 5 Ngày 4 Đêm Giá từ: 13.990.000

Khởi hành : Hồ Chí Minh

Ngày 27/10 | 03, 17, 24/11 | 01, 08, 15, 22/12

Xem chi tiết >>

TRƯƠNG GIA GIỚI – THÀNH CỔ PHƯỢNG HOÀNG – PHÙ
DUNG TRẤN


Thời gian 5 Ngày 4 Đêm Giá từ: 13.990.000

Khởi hành : Hồ Chí Minh

Ngày 03, 17, 24/11 | 01, 08, 15, 22, 29/12 | 05, 12, 19, 26/01 | 02, 09, 16, 23/02 | 01, 08, 15, 22, 29/03

Xem chi tiết >>

TRƯƠNG GIA GIỚI – THÀNH CỔ PHƯỢNG HOÀNGThời gian 6 Ngày 5 Đêm Giá từ: 14.990.000

Khởi hành : Hồ Chí Minh

Ngày 24/10

Xem chi tiết >>

TRƯƠNG GIA GIỚI – THÀNH CỔ PHƯỢNG HOÀNGThời gian 4 Ngày 3 Đêm Giá từ: 12.990.000

Khởi hành : Hồ Chí Minh

Ngày 31/10 | 14, 21, 28/11 | 05, 12, 19, 26/12 | 02, 09, 16, 23, 30/01 | 06, 13, 20, 27/02

Xem chi tiết >>