Du Lịch Trung Quốc

THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – HOÀNH ĐIỂMThời gian 5 Ngày 4 Đêm Giá từ: 12.690.000

Khởi hành : Hồ Chí Minh

Ngày 30/08 | 12, 22/09 | 15, 23/10

Xem chi tiết >>

TƯƠNG DƯƠNG – VÕ ĐAN SƠN – VŨ HÁNThời gian 4 Ngày 4 Đêm Giá từ: 11.990.000

Khởi hành : Hồ Chí Minh

Ngày 12/09 | 17/10

Xem chi tiết >>

THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU – BẮC KINHThời gian 6 Ngày 6 Đêm Giá từ: 17.390.000

Khởi hành : Hồ Chí Minh

Ngày 31/08 | 12, 26/09 | 17, 31/10

Xem chi tiết >>

BẮC KINH – VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH (CA)Thời gian 4 Ngày 3 Đêm Giá từ: 12.990.000

Khởi hành : Hồ Chí Minh

Ngày 31/08 | 14/09 | 17/10 | 02/11

Xem chi tiết >>

BẮC KINH – THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂUThời gian 6 Ngày 6 Đêm Giá từ: 15.990.000

Khởi hành : Hồ Chí Minh

Ngày 17/09 | 17, 22/10

Xem chi tiết >>

TRƯƠNG GIA GIỚI – THÀNH CỔ PHƯỢNG – ĐỒNG NHÂN


Thời gian 5 Ngày 4 Đêm Giá từ: 15.690.000

Khởi hành : Hồ Chí Minh

Ngày 01, 08, 15, 22, 29/09 | 06, 13, 20, 27/10 | 03, 17, 24/11 | 01, 08, 15, 22/12

Xem chi tiết >>

TRƯƠNG GIA GIỚI – THÀNH CỔ PHƯỢNG HOÀNG – PHÙ
DUNG TRẤN


Thời gian 6 Ngày 5 Đêm Giá từ: Liên hệ

Khởi hành : Hồ Chí Minh

Ngày liên hệ

Xem chi tiết >>

TRƯƠNG GIA GIỚI – THÀNH CỔ PHƯỢNG HOÀNGThời gian 6 Ngày 5 Đêm Giá từ: 15.690.000

Khởi hành : Hồ Chí Minh

Ngày 27/08 | 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24,/09 | 01, 03, 08, 17, 24/10

Xem chi tiết >>