Du Lịch Trung Quốc

THÀNH ĐÔ – CÔNG VIÊN GẤU TRÚC – TÙNG BÌNH CÂU –
TIỂU CỬU TRẠI – LẠC SƠN ĐẠI PHẬTThời gian 6 Ngày 5 Đêm Giá từ: 13.990.000

Khởi hành : Hồ Chí Minh

Ngày 17, 21, 24, 28/06

Xem chi tiết >>

TƯƠNG DƯƠNG – VÕ ĐAN SƠN – VŨ HÁNThời gian 4 Ngày 4 Đêm Giá từ: 11.990.000

Khởi hành : Hồ Chí Minh

Ngày 04/07 | 15/08 | 12/09 | 17/10

Xem chi tiết >>

THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU – BẮC KINHThời gian 6 Ngày 6 Đêm Giá từ: 15.990.000

Khởi hành : Hồ Chí Minh

Ngày 28/06 | 12/07 | 15/08 | 12, 26/09

Xem chi tiết >>

BẮC KINH – VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNHThời gian 4 Ngày 3 Đêm Giá từ: 9.990.000

Khởi hành : Hồ Chí Minh

Ngày 29/06

Xem chi tiết >>

BẮC KINH – THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂUThời gian 6 Ngày 6 Đêm Giá từ: 15.990.000

Khởi hành : Hồ Chí Minh

Ngày 25/06 | 09, 16/07 | 13, 20/08

Xem chi tiết >>

TRƯƠNG GIA GIỚI – THÀNH CỔ PHƯỢNG – ĐỒNG NHÂN


Thời gian 5 Ngày 4 Đêm Giá từ: 14.690.000

Khởi hành : Hồ Chí Minh

Ngày 23, 30/06 | 07, 14, 21, 28/07 | 04, 11, 18, 25/08 | 01, 08, 15, 22, 29/09

Xem chi tiết >>

TRƯƠNG GIA GIỚI – THÀNH CỔ PHƯỢNG HOÀNG – PHÙ
DUNG TRẤN


Thời gian 6 Ngày 5 Đêm Giá từ: 15.690.000

Khởi hành : Hồ Chí Minh

Ngày 20, 21, 27, 28/06 | 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25, 26/07

Xem chi tiết >>

TRƯƠNG GIA GIỚI – THÀNH CỔ PHƯỢNG HOÀNGThời gian 6 Ngày 5 Đêm Giá từ: 15.690.000

Khởi hành : Hồ Chí Minh

Ngày 20, 27/06 | 04, 11, 18, 25/07 | 01, 15, 27/08 | 12, 24,/09 | 08, 17, 24/10

Xem chi tiết >>

NỘI MÔNG CỔ – SA MẠC VỌNG ÂM – HỒ THẤT TINH –
THẢO NGUYÊN ORDOS

Thời gian 4 Ngày 3 Đêm Giá từ: 14.990.000

Khởi hành : Hồ Chí Minh

Ngày 20, 27/06 | 04, 11, 18, 25/07 | 01, 08, 15/08

Xem chi tiết >>

NỘI MÔNG CỔ – SA MẠC VỌNG ÂM – HỒ THẤT TINH –
THẢO NGUYÊN ORDOS

Thời gian 5 Ngày 4 Đêm Giá từ: 15.990.000

Khởi hành : Hồ Chí Minh

Ngày 23, 30/06 | 07, 14, 21, 28/07 | 04, 11/08

Xem chi tiết >>