LỊCH KHỞI HÀNH TOUR DU THUYỀN 5 SAO

HÀNH TRÌNH ĐÔNG NAM Á
STT Hành Trình Code Tour Số Ngày Ngày Khởi Hành Trọn Gói SGN Trọn Gói HAN Free Easy SGN Free Easy HAN
1 Singapore – Malaysia – Thailand VY191021SQ 06 20/10/2019 21.300.000đ 22.200.000đ 15.500.000đ 15.700.000đ
2 Singapore – Malaysia – Thailand VY191021 05 21/10/2019 20.700.000đ 22.100.000đ 17.000.000đ 17.900.000đ
3 Singapore – Malaysia VY191025 04 25/10/2019 24.800.000đ 25.900.000đ 20.200.000đ 21.000.000đ
4 Singapore – Malaysia – Thailand VY191028SQ 06 27/10/2019 22.000.000đ 22.900.000đ 16.200.000đ 16.500.000đ
5 Singapore – Malaysia – Thailand VY191028 05 28/10/2019 21.400.000đ 22.800.000đ 17.700.000đ 18.500.000đ
6 Singapore – Malaysia VY191101SQ 05 31/10/2019 19.100.000đ 20.100.000đ 13.400.000đ 13.700.000đ
7 Singapore – Malaysia – Thailand VY191104SQ 06 03/11/2019 22.700.000đ 23.600.000đ 16.900.000đ 17.200.000đ
8 Singapore – Malaysia – Thailand VY191104 05 04/11/2019 22.200.000đ 23.200.000đ 18.500.000đ 19.300.000đ
9 Singapore – Malaysia VY191108SQ 05 07/11/2019 19.100.000đ 20.000.000đ 13.400.000đ 13.700.000đ
10 Singapore – Malaysia VY191108 04 08/11/2019 18.600.000đ 19.900.000đ 14.900.000đ 15.700.000đ
11 Singapore – Malaysia – Thailand VY191111SQ 07 10/11/2019 23.800.000đ 24.800.000đ 17.300.000đ 17.500.000đ
12 Singapore – Malaysia – Thailand VY191111 06 11/11/2019 23.300.000đ 24.700.000đ 18.800.000đ 19.700.000đ
13 Singapore – Malaysia – Thailand QN191116SQ 07 15/11/2019 26.500.000đ 27.400.000đ 19.900.000đ 20.200.000đ
14 Singapore – Malaysia – Thailand QN191116 06 16/11/2019 26.000.000đ 27.400.000đ 21.400.000đ 23.000.000đ
15 Singapore – Malaysia QN191121SQ 06 20/11/2019 23.000.000đ 23.900.000đ 17.200.000đ 17.500.000đ
16 Singapore – Malaysia QN191121 05 21/11/2019 22.400.000đ 23.800.000đ 18.700.000đ 19.600.000đ
17 Singapore – Malaysia – Thailand QN191125SQ 07 24/11/2019 26.100.000đ 27.000.000đ 19.500.000đ 19.800.000đ
18 Singapore – Malaysia – Thailand QN191125 06 25/11/2019 25.600.000đ 27.000.000đ 21.100.000đ 21.900.000đ
19 Singapore – Malaysia – Thailand QN191130SQ 07 29/11/2019 26.100.000đ 27.000.000đ 19.500.000đ 19.800.000đ
20 Singapore – Malaysia – Thailand QN191130 06 30/11/2019 25.300.000đ 27.000.000đ 21.100.000đ 21.900.000đ
21 Singapore – Malaysia – Thailand QN191209SQ 07 08/12/2019 26.600.000đ 27.700.000đ 20.000.000đ 20.500.000đ
22 Singapore – Malaysia – Thailand QN191209 06 09/12/2019 26.300.000đ 27.500.000đ 21.800.000đ 22.400.000đ
23 Singapore – Malaysia – Thailand QN191214SQ 07 13/12/2019 26.900.000đ 28.100.000đ 20.300.000đ 20.800.000đ
24 Singapore – Malaysia – Thailand QN191214 06 14/12/2019 26.600.000đ 27.300.000đ 22.100.000đ 22.200.000đ
25 Singapore – Malaysia QN191219SQ 06 18/12/2019 22.900.000đ 23.800.000đ 17.200.000đ 17.400.000đ
26 Singapore – Malaysia QN191219 05 19/12/2019 23.100.000đ 23.800.000đ 19.400.000đ 19.500.000đ
27 Singapore – Malaysia – Thailand QN191223SQ 07 22/12/2019 28.500.000đ 30.200.000đ 21.100.000đ 22.100.000đ
28 Singapore – Malaysia – Thailand QN191223 06 23/12/2019 28.200.000đ 29.800.000đ 23.000.000đ 24.100.000đ
HÀNH TRÌNH ĐÔNG BẮC Á
STT Hành Trình Code Tour Số Ngày Ngày Khởi Hành Trọn Gói SGN Trọn Gói HAN Free Easy SGN Free Easy HAN
1 Shanghai – Nagasaki – Okinawa SC190922 06 21/09/2019 43.900.000đ 44.900.000đ 31.800.000đ 32.900.000đ
2 Shanghai – Okinawa – Nagasaki SC191012 07 11/10/2019 40.400.000đ 44.100.000đ 29.800.000đ 33.100.000đ
3 Shanghai – Fukuoka – Kumamoto SC191017 07 16/10/2019 40.900.000đ 43.500.000đ 28.900.000đ 31.400.000đ
4 Shanghai – Osaka – Kobe – Tokyo SC191027 09 26/10/2019 58.400.000đ 61.100.000đ 42.800.000đ 45.400.000đ
5 Shanghai – Fukuoka – Kumamoto SC191119 07 18/11/2019 40.900.000đ 43.600.000đ 29.000.000đ 31.600.000đ
6 Shanghai – Osaka – Kobe – Tokyo SC191124 09 23/11/2019 51.600.000đ 54.400.000đ 36.100.000đ 38.600.000đ
HÀNH TRÌNH CHÂU ÂU
STT Hành Trình Code Tour Số Ngày Ngày Khởi Hành Trọn Gói SGN Trọn Gói HAN Free Easy SGN Free Easy HAN
1 Ý – Hy Lạp – Croatia – Montenegro RH190824 10 23/08/2019 82.900.000đ 83.900.000đ 50.900.000đ 56.900.000đ
2 Tây Ban Nha – Pháp – Ý OA190908 10 07/09/2019 90.900.000đ 95.900.000đ 63.900.000đ 68.900.000đ
3 Tây Ban Nha – Pháp – Ý OA190915 10 14/09/2019 83.900.000đ 95.900.000đ 56.900.000đ 68.900.000đ
4 Ý – Montenegro – Hy Lạp RH190928 10 27/09/2019 75.900.000đ 80.900.000đ 47.900.000đ 53.900.000đ
5 Ý – Montenegro – Hy Lạp RH191012 10 11/10/2019 74.900.000đ 79.900.000đ 47.900.000đ 52.900.000đ

Vui lòng liên hệ :

Hotline : 0938.39.43.89 ( Ms. Tiên )

Skype : sales4_gst