LỊCH KHỞI HÀNH TOUR DU THUYỀN 5 SAO

HÀNH TRÌNH ĐÔNG NAM Á
STT Hành Trình Code Tour Số Ngày Ngày Khởi Hành Trọn Gói SGN Trọn Gói HAN Free Easy SGN Free Easy HAN
1 Singapore – Malaysia – Thailand VY190617 05 17/06/2019 31.900.000đ 33.900.000đ 24.900.000đ 25.900.000đ
2 Singapore – Malaysia VY190621 04 21/06/2019 21.900.000đ 23.900.000đ 18.900.000đ 19.900.000đ
3 Singapore – Malaysia – Thailand VY190624 06 24/06/2019 27.900.000đ 29.900.000đ 22.900.000đ 24.900.000đ
HÀNH TRÌNH ĐÔNG BẮC Á
STT Hành Trình Code Tour Số Ngày Ngày Khởi Hành Trọn Gói SGN Trọn Gói HAN Free Easy SGN Free Easy HAN
1 Shanghai – Kumamoto – Fukuoka SC190617 07 17/06/2019 41.900.000đ 43.900.000đ 30.900.000đ 31.900.000đ
2 Shanghai – Kagoshima – Okinawa SC190621 07 21/06/2019 41.900.000đ 44.900.000đ 30.900.000đ 32.900.000đ
3 Shanghai – Nagasaki – Fukuoka SC190626 07 26/06/2019 42.900.000đ 47.900.000đ 31.900.000đ 34.900.000đ
4 Shanghai – Kagoshima – Nagasaki SC190701 07 01/07/2019 39.700.000đ
41.700.000đ
42.200.000đ
44.200.000đ
28.200.000đ
30.200.000đ
30.800.000đ
32.800.000đ
5 Shanghai – Okinawa – Nagasaki SC190706 07 06/07/2019 39.700.000đ
41.700.000đ
42.200.000đ
44.200.000đ
28.200.000đ
30.200.000đ
30.800.000đ
32.800.000đ
6 Shanghai – Fukuoka – Kagashima SC190722 07 22/07/2019 43.900.000đ
45.900.000đ
46.900.000đ
48.900.000đ
31.300.000đ
33.300.000đ
33.800.000đ
35.800.000đ
7 Shanghai – Kagoshima – Okinawa SC190727 07 27/07/2019 46.900.000đ 51.900.000đ 35.900.000đ 38.900.000đ
8 Shanghai – Fukuoka – Kagoshima SC190806 07 05/08/2019 45.900.000đ 48.900.000đ 34.900.000đ 35.900.000đ
9 Shanghai – Fukuoka – Kagoshima SC190806 07 14/08/2019 45.900.000đ 48.900.000đ 34.900.000đ 35.900.000đ
10 Shanghai – Nagasaki – Okinawa SC190901 07 31/08/2019 39.900.000đ 42.900.000đ 28.900.000đ 30.900.000đ
11 Shanghai – Nagasaki – Okinawa SC190901CO 06 31/08/2019 39.900.000đ 42.900.000đ 28.900.000đ 30.900.000đ
HÀNH TRÌNH CHÂU ÂU
STT Hành Trình Code Tour Số Ngày Ngày Khởi Hành Trọn Gói SGN Trọn Gói HAN Free Easy SGN Free Easy HAN
1 Pháp – Tây Ban Nha – Ý OA190629 10 29/06/2019 87.900.000đ 91.900.000đ 59.900.000đ 64.900.000đ
2 Pháp – Tây Ban Nha – Ý OA190714 11 12/07/2019 91.900.000đ 93.900.000đ 58.900.000đ 63.800.000đ
3 Pháp – Tây Ban Nha – Ý OA190804 10 03/08/2019 85.900.000đ 92.900.000đ 60.900.000đ 65.900.000đ
4 Ý – Hy Lạp – Croatia – Montenegro RH190824 10 23/08/2019 82.900.000đ 83.900.000đ 50.900.000đ 56.900.000đ
5 Tây Ban Nha – Pháp – Ý OA190908 10 07/09/2019 90.900.000đ 95.900.000đ 63.900.000đ 68.900.000đ
6 Tây Ban Nha – Pháp – Ý OA190915 10 14/09/2019 83.900.000đ 95.900.000đ 56.900.000đ 68.900.000đ
7 Ý – Montenegro – Hy Lạp RH190928 10 27/09/2019 75.900.000đ 80.900.000đ 47.900.000đ 53.900.000đ

Vui lòng liên hệ :

Hotline : 0938.39.43.89 ( Ms. Tiên )

Skype : sales4_gst