LỊCH KHỞI HÀNH TOUR DU THUYỀN 5 SAO

HÀNH TRÌNH ĐÔNG NAM Á
STT Hành Trình Code Tour Số Ngày Ngày Khởi Hành Trọn Gói SGN Trọn Gói HAN Free Easy SGN Free Easy HAN
1 Singapore – Malaysia – Thailand QN191214SQ 07 13/12/2019 26.900.000đ 28.100.000đ 20.300.000đ 20.800.000đ
2 Singapore – Malaysia – Thailand QN191214 06 14/12/2019 26.600.000đ 27.300.000đ 22.100.000đ 22.200.000đ
3 Singapore – Malaysia QN191219SQ 06 18/12/2019 22.900.000đ 23.800.000đ 17.200.000đ 17.400.000đ
4 Singapore – Malaysia QN191219 05 19/12/2019 23.100.000đ 23.800.000đ 19.400.000đ 19.500.000đ
5 Singapore – Malaysia – Thailand QN191223SQ 07 22/12/2019 28.500.000đ 30.200.000đ 21.100.000đ 22.100.000đ
6 Singapore – Malaysia – Thailand QN191223 06 23/12/2019 28.200.000đ 29.800.000đ 23.000.000đ 24.100.000đ
7 Singapore – Malaysia – Thailand QN191228SQ 07 27/12/2019 29.400.000đ 28.900.000đ 22.200.000đ 21.900.000đ
8 Singapore – Malaysia – Thailand QN191228 06 28/12/2019 31.000.000đ 29.800.000đ 24.200.000đ 25.300.000đ