LỊCH KHỞI HÀNH TOUR DU THUYỀN 5 SAO

HÀNH TRÌNH ĐÔNG NAM Á
STT Hành Trình Code Tour Số Ngày Ngày Khởi Hành Trọn Gói SGN Trọn Gói HAN Free Easy SGN Free Easy HAN
1 Singapore – Malaysia VY191025 04 25/10/2019 24.800.000đ 25.900.000đ 20.200.000đ 21.000.000đ
2 Singapore – Malaysia – Thailand VY191028SQ 06 27/10/2019 22.000.000đ 22.900.000đ 16.200.000đ 16.500.000đ
3 Singapore – Malaysia – Thailand VY191028 05 28/10/2019 21.400.000đ 22.800.000đ 17.700.000đ 18.500.000đ
4 Singapore – Malaysia VY191101SQ 05 31/10/2019 19.100.000đ 20.100.000đ 13.400.000đ 13.700.000đ
5 Singapore – Malaysia – Thailand VY191104SQ 06 03/11/2019 22.700.000đ 23.600.000đ 16.900.000đ 17.200.000đ
6 Singapore – Malaysia – Thailand VY191104 05 04/11/2019 22.200.000đ 23.200.000đ 18.500.000đ 19.300.000đ
7 Singapore – Malaysia VY191108SQ 05 07/11/2019 19.100.000đ 20.000.000đ 13.400.000đ 13.700.000đ
8 Singapore – Malaysia VY191108 04 08/11/2019 18.600.000đ 19.900.000đ 14.900.000đ 15.700.000đ
9 Singapore – Malaysia – Thailand VY191111SQ 07 10/11/2019 23.800.000đ 24.800.000đ 17.300.000đ 17.500.000đ
10 Singapore – Malaysia – Thailand VY191111 06 11/11/2019 23.300.000đ 24.700.000đ 18.800.000đ 19.700.000đ
11 Singapore – Malaysia – Thailand QN191116SQ 07 15/11/2019 26.500.000đ 27.400.000đ 19.900.000đ 20.200.000đ
12 Singapore – Malaysia – Thailand QN191116 06 16/11/2019 26.000.000đ 27.400.000đ 21.400.000đ 23.000.000đ
13 Singapore – Malaysia QN191121SQ 06 20/11/2019 23.000.000đ 23.900.000đ 17.200.000đ 17.500.000đ
14 Singapore – Malaysia QN191121 05 21/11/2019 22.400.000đ 23.800.000đ 18.700.000đ 19.600.000đ
15 Singapore – Malaysia – Thailand QN191125SQ 07 24/11/2019 26.100.000đ 27.000.000đ 19.500.000đ 19.800.000đ
16 Singapore – Malaysia – Thailand QN191125 06 25/11/2019 25.600.000đ 27.000.000đ 21.100.000đ 21.900.000đ
17 Singapore – Malaysia – Thailand QN191130SQ 07 29/11/2019 26.100.000đ 27.000.000đ 19.500.000đ 19.800.000đ
18 Singapore – Malaysia – Thailand QN191130 06 30/11/2019 25.300.000đ 27.000.000đ 21.100.000đ 21.900.000đ
19 Singapore – Malaysia – Thailand QN191209SQ 07 08/12/2019 26.600.000đ 27.700.000đ 20.000.000đ 20.500.000đ
20 Singapore – Malaysia – Thailand QN191209 06 09/12/2019 26.300.000đ 27.500.000đ 21.800.000đ 22.400.000đ
21 Singapore – Malaysia – Thailand QN191214SQ 07 13/12/2019 26.900.000đ 28.100.000đ 20.300.000đ 20.800.000đ
22 Singapore – Malaysia – Thailand QN191214 06 14/12/2019 26.600.000đ 27.300.000đ 22.100.000đ 22.200.000đ
23 Singapore – Malaysia QN191219SQ 06 18/12/2019 22.900.000đ 23.800.000đ 17.200.000đ 17.400.000đ
24 Singapore – Malaysia QN191219 05 19/12/2019 23.100.000đ 23.800.000đ 19.400.000đ 19.500.000đ
25 Singapore – Malaysia – Thailand QN191223SQ 07 22/12/2019 28.500.000đ 30.200.000đ 21.100.000đ 22.100.000đ
26 Singapore – Malaysia – Thailand QN191223 06 23/12/2019 28.200.000đ 29.800.000đ 23.000.000đ 24.100.000đ
27 Singapore – Malaysia – Thailand QN191228SQ 07 27/12/2019 29.400.000đ 28.900.000đ 22.200.000đ 21.900.000đ
28 Singapore – Malaysia – Thailand QN191228 06 28/12/2019 31.000.000đ 29.800.000đ 24.200.000đ 25.300.000đ
HÀNH TRÌNH ĐÔNG BẮC Á
STT Hành Trình Code Tour Số Ngày Ngày Khởi Hành Trọn Gói SGN Trọn Gói HAN Free Easy SGN Free Easy HAN
1 Shanghai – Osaka – Kobe – Tokyo SC191027 09 26/10/2019 58.400.000đ 61.100.000đ 42.800.000đ 45.400.000đ
2 Shanghai – Fukuoka – Kumamoto SC191119 07 18/11/2019 40.900.000đ 43.600.000đ 29.000.000đ 31.600.000đ
3 Shanghai – Osaka – Kobe – Tokyo SC191124 09 23/11/2019 51.600.000đ 54.400.000đ 36.100.000đ 38.600.000đ