22 Th3

Etihad Airways- Giá ưu đãi đến Châu Âu- Mỹ- Trung đông

Etihad Airways giới thiệu giá vé ưu đãi đến Châu Âu- Mỹ- Trung đông trên hạng phổ thông và thương gia.

Khởi hành : 23/03/2016 đến 14/07/2016
Bán từ : 19/03/2016 đến 07/04/2016

Hạng đặt chổ: hạng phổ thông T-  E- U – V.  Hạng thương gia Z- W
Giá vé & điều kiện đã được cập nhật trên các hệ thống giữ chổ.

Etihad Airways banners

Liên hệ Phòng vé GOLDEN STAR TRAVEL
ĐT 08 39251929 ext 113