07 Th4

GA – Khuyến mãi đặc biệt từ SINGAPORE đến AMSTERDAM

Garuda Indonesia triển khai Giá Khuyến Mãi hấp dẫn duy nhất ngày thứ Năm hàng tuần cho đường bay thẳng từ Singapore đến Amsterdam

khuyen mai ve ga

Lưu ý: Lượt bay về từ Amsterdam đến Singapore sẽ quá cảnh tại Jakarta