25 Th1

Malaysia Airlines : Khuyến mãi chào xuân (Hello Spring)

Malaysia Airlines xin trân trọng giới thiệu Khuyến Mãi CHÀO XUÂN (Hello Spring)

  1. Hiệu lực đến       04/02/2018
  2. Khởi hành đến  30/08/2018
  3. Hạng phục vụ Business (Z) | Economy class (O)
  4. Phân phối:          trên hệ thống GDS

 

Chúc mừng năm mới.