01 Th3

Malaysia Airlines: Khuyến mại WorldWide Sales từ Tp.HCM

Malaysia Airlines xin trân trọng giới thiệu Chương trình Khuyến mại WorldWide Sales từ Tp.HCM:

MH_Worldwide-Sales-@Mar16

1- Thời hạn xuất vé:     từ 01/03/2016 đến 15/03/2016

2- Khởi hành:               từ 04/03/2016 đến 30/09/2016

3- Mua trước:             03 ngày (áp dụng tất cả); 5 ngày (áp dụng cho KUL/ nội địa Malaysia/ Úc New Zealand/ London)

4- Hạng đặt chỗ:          O và Z