06 Th4

Malaysia Airlines: Mua 1 tặng 1 (Sales đến 18/4/2016)

Malaysia Airlines xin triển khai giá vé dành cho hạng First và Business MUA 1 TẶNG 1

ve-khuyen-mai-di-malay

1) Hiệu lực bán: từ 04/04 – 18/04/2016
2) Khởi hành: từ 04/04 – 30/11/2016
3) Min: 2 ngày
4) Max: 3 tháng
5) Hạng đặt chỗ: A (First); J / C / D (Business)
6) Điều kiện:
2 khách đi cùng nhau chặng Outbound, được phép tách chặng về Inbound
Changes trong thời gian khuyến mại: được phép miễn phí
Changes sau thời gian khuyến mại: không được phép.
Refund được phép, lệ phí usd50. No-show được phép, lệ phí usd100