11 Th3

Promotion: The Cliff khuyến mãi phòng khách sạn

Áp dụng từ 04/05/2016 đến 31/10/2016 (không áp dụng cho giai đoạn lễ). Bao gồm ăn sáng, thuế và phí phục vụ. * Chưa bao gồm phụ thu cuối tuần

Package_HelloSunny

Thông tin vui lòng liên hệ
Phòng Điều hành GOLDEN STAR TRAVEL
08 3925 1929 ext 117