25 Th3

VNA- Giá khuyến mãi đi Seoul bắt đầu từ 01/4/2016

Vietnam Airlines trân trọng thông báo mức giá KHUYẾN MÃI cho hành trình từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Seoul như sau

Từ TP Hồ Chí Minh đến
(From Ho Chi Minh City to)

SEOUL

Mức giá:

(Net Fare)

200 USD

Khứ hồi/Roundtrip/TAP4VNP

260 USD

Khứ hồi/Roundtrip/TAP2VNP

330 USD

Khứ hồi/Roundtrip/RAP1VNP

Hiệu lực xuất vé:

(Issuing date)

Từ 01Apr16 đến 30Jun16

(From 01Apr16 to 30Jun16)

 

Từ 01Apr16 đến 31Oct16

(From 01Apr16 to 31Oct16)

Hành trình khởi hành:

(Travel period)

Từ 01Apr16 đến 30Jun16

(From 01Apr16 to 30Jun16)

 

Từ 01Apr16 đến 31Oct16

(From 01Apr16 to 31Oct16)

Giới hạn chuyến bay

(Flight application)

Chỉ áp dụng trên VN404/SGN-ICN

(Apply only on VN404/SGN-ICN)

Chỉ áp dụng trên VN404/405

(Apply only on VN404/405)

Không giới hạn

(Not applicable)

Thời hạn đặt chỗ, xuất vé

Advanced Reservation and ticketing

Vé phải xuất 30 ngày trước ngày khởi hành

Ticketing must be issued 30 day before departure

Vé phải xuất 14 ngày trước ngày khởi hành

Ticketing must be issued 14 day before departure

Vé phải xuất 7 ngày trước ngày khởi hành

Ticketing must be issued 7 day before departure

Thời hạn dừng tối thiểu/tối đa

(Minimum/Maximum stay)

Không áp dụng/3 tháng

(Not applicable/3 months)

 

Tích lũy điểm:

(Earn Miles)

(Yes)

Thay đổi đặt chỗ/ Thay đổi hành trình/ Hoàn vé

(Rebook/ Reroute/ Refund):

Trước ngày khởi hành: 30USD (Before departure: 30USD)

Vào/sau ngày khởi hành: 50USD (On/after departure: 50USD)

Kết hợp giá:

(Combination)

Được phép

Permitted

Số hiệu biểu giá:

(Tourcode)

VN160423V_V1.0
Câu lệnh kiểm tra giá:

(Pricing command)

FQ01APR16SGNICN20MAY16-VN/USD

Ghi chú (Notes)

–  Mức giá trên chưa bao gồm thuế và các loại phí khác (Fare excludes taxes, fees, charges)

– Thanh toán bằng VND theo tỉ giá quy đổi tại thời điểm xuất vé (Payment must be in VND and subject to exchange rate at the time of payment)

– Mức giá trên được cập nhật tự động trên hệ thống Sabre, GDS (Auto price quote on Sabre, GDS)