04 Th1

XiamenAir – Khuyến mãi group fare đi nội địa Trung Quốc từ 90USD

XiamenAir gửi bảng Báo giá đoàn Khứ hồi khuyến mãi có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đi các điểm nội địa Trung Quốc khởi hành từ SGN (via XMN)

CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU DU LỊCH 2018: HẠ MÔN – THƯỢNG HẢI – TRƯỜNG SA

Khuyến mãi đặc biệt: 15 + 1 FOC