Ngày khởi hành

VI

Lịch khởi hành các Du Thuyền

HẢI TRÌNH TAIPEI – HAKATA – BUSAN

Trải nghiệm du thuyền

Còn gì tuyệt vời hơn là được trải nghiệm những dịch vụ chuẩn 5 sao quốc tế trên siêu du thuyền Majestic Princess. Quý khách sẽ bay cùng hãng hàng không Vietnam Airlines, sau đó bước vào chuyến hải trình tới 3 đất nước phát triển hàng đầu Châu Á là Đài Loan - Nhật Bản - Hàn Quốc. Chắc chắn chuyến đi sẽ làm thỏa mãn bất cứ du khách nào của Golden Star Travel.
NGÀY ĐIỂM ĐẾN
Đêm trước ngày 1 TP.Hồ Chí Minh – Đài Loan
1 Đài Loan - Majestic Princess
2 Thư giãn trên du thuyền
3 Đài Loan - Nhật Bản
4 Nhật Bản - Hàn Quốc
5 Thư giãn trên du thuyền
6 Keelung, Đài Bắc
7 Đài Bắc - TP. Hồ Chí Minh
Xem chi tiết

07

NGÀY
KHỞI HÀNH TẠI TP Hồ Chí Minh

Hải trình Taipei – Hakata – Yatsuhiro

Trải nghiệm du thuyền

Còn gì tuyệt vời hơn là được trải nghiệm những dịch vụ chuẩn 5 sao quốc tế trên siêu du thuyền Majestic Princess. Quý khách sẽ bay cùng hãng hàng không Vietnam Airlines, sau đó bước vào chuyến hải trình tới 2 đất nước phát triển hàng đầu Châu Á là Đài Loan - Nhật Bản. Chắc chắn chuyến đi sẽ làm thỏa mãn bất cứ du khách nào của Golden Star Travel.
NGÀY ĐIỂM ĐẾN
Đêm ngày 1 TP.Hồ Chí Minh – Đài Loan
1 Đài Loan - Majestic Princess
2 Thư giãn trên du thuyền
3 Đài Loan - Nhật Bản
4 Hakata - Yatsushiro
5 Thư giãn trên du thuyền
6 Nhật Bản - Đài Loan
7 Đài Loan - TP. Hồ Chí Minh
Xem chi tiết

07

NGÀY
KHỞI HÀNH TẠI TP Hồ Chí Minh

Hải Trình Taipei – Hakata – Yeosu

Trải nghiệm du thuyền

Còn gì tuyệt vời hơn là được trải nghiệm những dịch vụ chuẩn 5 sao quốc tế trên siêu du thuyền Majestic Princess. Quý khách sẽ bay cùng hãng hàng không Vietnam Airlines, sau đó bước vào chuyến hải trình tới 3 đất nước phát triển hàng đầu Châu Á là Đài Loan - Nhật Bản - Hàn Quốc. Chắc chắn chuyến đi sẽ làm thỏa mãn bất cứ du khách nào của Golden Star Travel.
NGÀY ĐIỂM ĐẾN
Đêm ngày 1 TP.Hồ Chí Minh – Đài Loan
1 Đài Loan - Majestic Princess
2 Thư giãn trên du thuyền
3 Đài Loan - Nhật Bản
4 Nhật Bản - Hàn Quốc
5 Trải Nghiệm Du Thuyền
6 Đài Loan - Keelung
7 Đài Loan - TP. Hồ Chí Minh
Xem chi tiết

07

NGÀY
KHỞI HÀNH TẠI TP Hồ Chí Minh

Hải trình Taipei – Nagasaki – Busan

Trải nghiệm du thuyền

Còn gì tuyệt vời hơn là được trải nghiệm những dịch vụ chuẩn 5 sao quốc tế trên siêu du thuyền Majestic Princess. Quý khách sẽ bay cùng hãng hàng không Vietnam Airlines, sau đó bước vào chuyến hải trình tới 3 đất nước phát triển hàng đầu Châu Á là Đài Loan - Nhật Bản - Hàn Quốc. Chắc chắn chuyến đi sẽ làm thỏa mãn bất cứ du khách nào của Golden Star Travel.
NGÀY ĐIỂM ĐẾN
Đêm ngày 1 TP.Hồ Chí Minh – Đài Loan
1 Đài Loan - Majestic Princess
2 Thư giãn trên du thuyền
3 Đài Loan - Nhật Bản
4 Nhật Bản - Hàn Quốc
5 Thư giãn trên du thuyền
6 Keelung, Đài Bắc
7 Đài Bắc - TP. Hồ Chí Minh
Xem chi tiết

07

NGÀY
KHỞI HÀNH TẠI TP Hồ Chí Minh
093 870 63 86

Thông Tin Khách Hàng